Gravån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659622-136401
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gravån (WA73096667)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gravån (WA73096667)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gravån (WA73096667)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2007
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6592841
SWEREF99 TM Östlig: 409690

RT 90 2,5 gon V - X: 6596221
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364016

WGS84 Latitud: 59,4643490945837
WGS84 Longitud: 13,4064992957744

ETRS-89 Latitud: 59.46434
ETRS-89 Longitud: 13.40648

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Gravån
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Gravån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2010