Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oxundaån-Väsbyån (WA70705654)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oxundaån-Väsbyån (WA70705654)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oxundaån-Edsån (WA81119381)
Stationen skapades: 2014-12-05 13:25 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2022-11-10 10:11 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sollentuna - 0163
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597221
SWEREF99 TM Östlig: 665052

RT 90 2,5 gon V - X: 6597504
RT 90 2,5 gon V - Y: 1619510

WGS84 Latitud: 59,4809133959175
WGS84 Longitud: 17,9141877264824

ETRS-89 Latitud: 59.48091
ETRS-89 Longitud: 17.91419

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU6 Edsån
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU6 Edsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2004 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2004 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2004 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2004 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -