Alstersälven, Alstrum

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659774-137447
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alstersälven - N om Alstern (WA22708042)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alstersälven - N om Alstern (WA22708042)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alstersälven - N om Alstern (WA22708042)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Alsterälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6594495
SWEREF99 TM Östlig: 420124

RT 90 2,5 gon V - X: 6597749
RT 90 2,5 gon V - Y: 1374474

WGS84 Latitud: 59,4813103865572
WGS84 Longitud: 13,5899055729734

ETRS-89 Latitud: 59.48131
ETRS-89 Longitud: 13.58990

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Alstersälven, Alstrum

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008