Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oxundaån-Karbyån (WA13482147)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oxundaån-Karbyån (WA13482147)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oxundaån-Karbyån (WA13482147)
Stationen skapades: 2014-12-05 12:47 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Täby - 0160
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597692
SWEREF99 TM Östlig: 672329

RT 90 2,5 gon V - X: 6597887
RT 90 2,5 gon V - Y: 1626794

WGS84 Latitud: 59,4822110204007
WGS84 Longitud: 18,042850116017

ETRS-89 Latitud: 59.48221
ETRS-89 Longitud: 18.04285

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU5 Karbyån
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU5 Karbyån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2005 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2005 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2005 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2005 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -