Tolerudsbäcken, Höjen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659897-135575
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tolerudsbäcken (WA77001362)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tolerudsbäcken (WA77001362)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tolerudsbäcken (WA77001362)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:48 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kil - 1715
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6595488
SWEREF99 TM Östlig: 401396

RT 90 2,5 gon V - X: 6598970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1355750

WGS84 Latitud: 59,4862436137247
WGS84 Longitud: 13,2589998517235

ETRS-89 Latitud: 59.48624
ETRS-89 Longitud: 13.25898

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Tolerudsbäcken, Höjen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008