Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen (WA49551925)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen (WA49551925)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen (WA49551925)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen (WA49551925)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597497
SWEREF99 TM Östlig: 508558

RT 90 2,5 gon V - X: 6599680
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462980

WGS84 Latitud: 59.515791
WGS84 Longitud: 15.151237

ETRS-89 Latitud: 59.51578
ETRS-89 Longitud: 15.15122

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Järleån Stn 1
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Järleån Stn 1
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Järleån Stn 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1997 2003
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 1997 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna