Kolbäcksån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660008-152667
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" (WA65627249)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" (WA65627249)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" (WA65627249)
Stationen skapades: 2015-02-24 14:45 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Hallstahammar - 1961
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2006
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6598671
SWEREF99 TM Östlig: 572218

RT 90 2,5 gon V - X: 6600082
RT 90 2,5 gon V - Y: 1526674

WGS84 Latitud: 59,5201949505712
WGS84 Longitud: 16,276371126081

ETRS-89 Latitud: 59.52018
ETRS-89 Longitud: 16.27636

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Kolbäcksån
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Kolbäcksån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer