Hammarbyån-Långforsen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660095-146170
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Järleån/Dyltaån (WA88217335)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Järleån/Dyltaån (WA88217335)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Järleån/Dyltaån (WA88217335)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Järleån/Dyltaån (WA88217335)
Stationen skapades: 2015-04-29 13:04 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2015-04-29 19:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1986
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6598751
SWEREF99 TM Östlig: 507263

RT 90 2,5 gon V - X: 6600950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461700

WGS84 Latitud: 59,5270702491442
WGS84 Longitud: 15,128385481541

ETRS-89 Latitud: 59.52707
ETRS-89 Longitud: 15.12838

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Hammarbyån-Långforsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1986 1997