Bäck från Aplungen, Prästbol

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660241-135465
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kanalen (WA68878899)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kanalen (WA68878899)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kanalen (WA68878899)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kil - 1715
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2008
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6598912
SWEREF99 TM Östlig: 400260

RT 90 2,5 gon V - X: 6602410
RT 90 2,5 gon V - Y: 1354655

WGS84 Latitud: 59,5167133230236
WGS84 Longitud: 13,2373499230108

ETRS-89 Latitud: 59.51670
ETRS-89 Longitud: 13.23733

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Bäck från Aplungen, Prästbol

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2011
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2011
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2011