Billingsån, Klässbol

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660554-132645
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Billingsån (WA93277527)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Billingsån (WA93277527)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Billingsån (WA93277527)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6601707
SWEREF99 TM Östlig: 372040

RT 90 2,5 gon V - X: 6605549
RT 90 2,5 gon V - Y: 1326455

WGS84 Latitud: 59,534126597714
WGS84 Longitud: 12,7373468359631

ETRS-89 Latitud: 59.53411
ETRS-89 Longitud: 12.73733

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Billingsån, Klässbol

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008