Alstersälven, Sörgården

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660558-138043
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norumsälven (WA13765948)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norumsälven (WA13765948)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norumsälven (WA13765948)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Alsterälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6602398
SWEREF99 TM Östlig: 425990

RT 90 2,5 gon V - X: 6605585
RT 90 2,5 gon V - Y: 1380439

WGS84 Latitud: 59,5533422390977
WGS84 Longitud: 13,6906898893935

ETRS-89 Latitud: 59.55333
ETRS-89 Longitud: 13.69067

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Norumsälven, Sörgården

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008