Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2011-03-01 13:51
Senast uppdaterad: 2018-10-31 11:22
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Vallentuna - 0115
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Furusundsleden
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606819
SWEREF99 TM Östlig: 690200

RT 90 2,5 gon V - X: 6606800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1644780

WGS84 Latitud: 59,5563196989112
WGS84 Longitud: 18,3659655956434

ETRS-89 Latitud: 59.55631
ETRS-89 Longitud: 18.36595

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Abborre, sötvatten 4213 Tärnan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnenPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater