Arbån.uppst. Lindesb.ARV

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660740-146965
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön (WA99249873)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön (WA99249873)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön (WA99249873)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön (WA99249873)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605294
SWEREF99 TM Östlig: 515131

RT 90 2,5 gon V - X: 6607400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1469650

WGS84 Latitud: 59.585622
WGS84 Longitud: 15.267943

ETRS-89 Latitud: 59.58561
ETRS-89 Longitud: 15.26793

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Borsån nedstr Lindesberg6050

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009