Borgviksälven, Högboda

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660910-134323
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lerbodaälven us Säveln (WA92653751)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lerbodaälven us Säveln (WA92653751)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lerbodaälven us Säveln (WA92653751)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kil - 1715
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Borgviksälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605460
SWEREF99 TM Östlig: 388766

RT 90 2,5 gon V - X: 6609100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1343235

WGS84 Latitud: 59,5725794760854
WGS84 Longitud: 13,0309259519027

ETRS-89 Latitud: 59.57257
ETRS-89 Longitud: 13.03091

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Lerbodaälven, Högboda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008