Arbogaån uppströms Lindesberg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661014-146714
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön (WA95614484)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön (WA95614484)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön (WA95614484)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön (WA95614484)
Stationen skapades: 2014-07-09 10:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6608003
SWEREF99 TM Östlig: 512587

RT 90 2,5 gon V - X: 6610140
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467137

WGS84 Latitud: 59.6100245334079
WGS84 Longitud: 15.223038915966

ETRS-89 Latitud: 59.61002
ETRS-89 Longitud: 15.22304

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Arbogaån uppströms Lindesberg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008