Alstersälven, Nyeds kyrka

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661020-138289
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Molkomsälven (WA45189546)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Molkomsälven (WA45189546)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Molkomsälven (WA45189546)
Stationen skapades: 2015-02-12 13:49 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Alsterälven
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6607049
SWEREF99 TM Östlig: 428388

RT 90 2,5 gon V - X: 6610209
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382894

WGS84 Latitud: 59,5955151559427
WGS84 Longitud: 13,7315209982324

ETRS-89 Latitud: 59.59550
ETRS-89 Longitud: 13.73151

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Alstersälven, Nyeds kyrka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008