HR4 Gisslarboån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661195-150050
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gisslarboån: Sågdammen, Gisslarboån (WA65546881)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gisslarboån: Sågdammen, Gisslarboån (WA65546881)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gisslarboån: Sågdammen, Gisslarboån (WA65546881)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gisslarboån: Sågdammen, Gisslarboån (WA65546881)
Stationen skapades: 2015-02-26 08:56 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Skinnskatteberg - 1904
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hedströmmen
Startår
1998
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610216
SWEREF99 TM Östlig: 545911

RT 90 2,5 gon V - X: 6611950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1500500

WGS84 Latitud: 59,6275687864143
WGS84 Longitud: 15,8140065679986

ETRS-89 Latitud: 59.62756
ETRS-89 Longitud: 15.81398

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag HR4 Gisslarboån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer