Odensalabäcken, Norrbacka

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661471-161436
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Märstaån-Odensalabäcken (WA62612907)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Märstaån-Odensalabäcken (WA62612907)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Märstaån-Odensalabäcken (WA62612907)
Stationen skapades: 2014-12-18 15:30 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sigtuna - 0191
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6614367
SWEREF99 TM Östlig: 659698

RT 90 2,5 gon V - X: 6614718
RT 90 2,5 gon V - Y: 1614364

WGS84 Latitud: 59,6367654238665
WGS84 Longitud: 17,8326924127331

ETRS-89 Latitud: 59.63676
ETRS-89 Longitud: 17.83269

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Mä6 Norrbacka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen   12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning   12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning pH 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2015 2015
SRK, Märstaåns vattensamverkan Vattenkemi i Märstaån Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 12 gånger per år 2015 2015