Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flatälven (WA39946923)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flatälven (WA39946923)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flatälven (WA39946923)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6611414
SWEREF99 TM Östlig: 328487

RT 90 2,5 gon V - X: 6615790
RT 90 2,5 gon V - Y: 1282997

WGS84 Latitud: 59,605601158907
WGS84 Longitud: 11,9604680554829

ETRS-89 Latitud: 59.60559
ETRS-89 Longitud: 11.96046

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag 17STA4018 Flatsälven
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Flatälven
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Flatälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2014 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH