Tjärnsälven, Tidafors

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661591-138152
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tjärnsälven nedströms Östra Örten (WA42527330)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tjärnsälven nedströms Östra Örten (WA42527330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tjärnsälven nedströms Östra Örten (WA42527330)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-02-06 13:19 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6612737
SWEREF99 TM Östlig: 426951

RT 90 2,5 gon V - X: 6615917
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381526

WGS84 Latitud: 59,6463308732601
WGS84 Longitud: 13,7041181895082

ETRS-89 Latitud: 59.64632
ETRS-89 Longitud: 13.70410

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Tjärnsälven, Tidafors
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Tjärnsälven, Tidafors

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2009