Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alsta Sjö (WA69619910)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alsta Sjö (WA69619910)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alsta Sjö (WA69619910)
Stationen skapades: 2015-02-27 13:29 av Länsstyrelsen i Uppsala län
Vattenkategori
Sjö
Län
Uppsala - 03
Kommun
Enköping - 0381
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Örsundaån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6624783
SWEREF99 TM Östlig: 628243

RT 90 2,5 gon V - X: 6625520
RT 90 2,5 gon V - Y: 1583030

WGS84 Latitud: 59,7410914138992
WGS84 Longitud: 17,2816849890501

ETRS-89 Latitud: 59.74108
ETRS-89 Longitud: 17.28167

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Försurning   1 gång per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöarVäxtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöarVäxtplankton