Kölaälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE662566-129066
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kölaälven nedströms Vadjungen (WA98162535)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kölaälven nedströms Vadjungen (WA98162535)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kölaälven nedströms Vadjungen (WA98162535)
Stationen skapades: 2014-06-17 12:55
Senast uppdaterad: 2015-03-12 13:47 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6621375
SWEREF99 TM Östlig: 336027

RT 90 2,5 gon V - X: 6625665
RT 90 2,5 gon V - Y: 1290662

WGS84 Latitud: 59,6979642875119
WGS84 Longitud: 12,0861390746825

ETRS-89 Latitud: 59.69795
ETRS-89 Longitud: 12.08613

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Kölaälven
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Kölaälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009