HR3 Grisnäs

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE662800-159005
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hedströmmen: mellan mynningen till Gisslarboån och Nedre Vättern (SE662041-149485)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hedströmmen: mellan mynningen till Gisslarboån och Nedre Vättern (SE662041-149485)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hedströmmen: mellan mynningen till Gisslarboån och Nedre Vättern (SE662041-149485)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedströmmen: från Ånderns utlopp till Nedre Vättern (WA11327633)
Stationen skapades: 2015-02-26 08:56 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2019-10-15 15:31 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Skinnskatteberg - 1904
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sävaån
Startår
1998
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6626132
SWEREF99 TM Östlig: 535271

RT 90 2,5 gon V - X: 6628000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1490050

WGS84 Latitud: 59,7715135390232
WGS84 Longitud: 15,628045733331

ETRS-89 Latitud: 59.76188
ETRS-89 Longitud: 17.40751

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag HR3 Grisnäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer