Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Syningen (WA15733723)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Syningen (WA15733723)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Syningen (WA15733723)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Syningen (WA15733723)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrtäljeån - SE59000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6629758
SWEREF99 TM Östlig: 688714

RT 90 2,5 gon V - X: 6629760
RT 90 2,5 gon V - Y: 1643572

WGS84 Latitud: 59,7626228870527
WGS84 Longitud: 18,3602388476885

ETRS-89 Latitud: 59.76261
ETRS-89 Longitud: 18.36023

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar RK-SJÖ-NOR4 Syningen, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Mjukbottenfauna i sjöar RK-SJÖ-NOR4 Syningen, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar RK-SJÖ-NOR4 Syningen, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral RK-SJÖ-NOR4 Syningen, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Makrofyter i sjöar RK-SJÖ-NOR4 Syningen, mitt
RK, Norrtälje kommuns ARV Provfiske i sjöar RK-SJÖ-NOR4 Syningen, mitt
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0161 Syningen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Mjukbottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Mjukbottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna ASPT Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna MILA Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tredje år 2010 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Provfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2006 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2006 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVBottenfauna
Bottenfauna
Fisk
LjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVLjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
Växtplankton