Allmosälven-Broberget

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663188-143865
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Allmosälven (WA94274554)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Allmosälven (WA94274554)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Allmosälven (WA94274554)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Allmosälven (WA94274554)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6629380
SWEREF99 TM Östlig: 483849

RT 90 2,5 gon V - X: 6631875
RT 90 2,5 gon V - Y: 1438649

WGS84 Latitud: 59,8018666610695
WGS84 Longitud: 14,7121612257562

ETRS-89 Latitud: 59.80185
ETRS-89 Longitud: 14.71215

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Allmosälven-Broberget
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Allmosälven-Broberget

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2011 2011