Rällsälven-Rällsälv

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663287-145754
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön (WA68748646)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6630609
SWEREF99 TM Östlig: 502720

RT 90 2,5 gon V - X: 6632874
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457542

WGS84 Latitud: 59,813201134153
WGS84 Longitud: 15,0484978114399

ETRS-89 Latitud: 59.81320
ETRS-89 Longitud: 15.04849

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Rällsälven-Rällsälv
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Rällsälven-Rällsälv

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2011 2011