Rottnan, ns Rottna kraftverk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663379-134924
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rottnan nedströms Rottnen (WA95057333)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rottnan nedströms Rottnen (WA95057333)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rottnan nedströms Rottnen (WA95057333)
Stationen skapades: 2015-02-12 13:49 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6630213
SWEREF99 TM Östlig: 394473

RT 90 2,5 gon V - X: 6633796
RT 90 2,5 gon V - Y: 1349246

WGS84 Latitud: 59,7962195561649
WGS84 Longitud: 13,1194805705012

ETRS-89 Latitud: 59.79621
ETRS-89 Longitud: 13.11946

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Elfiske i vattendrag Rottnan, ns Rottna kraftverk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2012 2012
Validerande undersökningar, Värmlands län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2012 2012