Baggstabäcken, nedstr industriområde

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663726-137272
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Munkfors - 1762
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6633967
SWEREF99 TM Östlig: 417891

RT 90 2,5 gon V - X: 6637266
RT 90 2,5 gon V - Y: 1372720

WGS84 Latitud: 59.8352143798
WGS84 Longitud: 13.5351316869

ETRS-89 Latitud: 59.83521
ETRS-89 Longitud: 13.53512

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Bottenfauna 221 Baggstabäcken, nedstr industriområde
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag 221 Baggstabäcken, nedstr industriområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1993 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1993 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1993 -
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2001 -
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2001 -