Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trehörningen (WA52862075)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trehörningen (WA52862075)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trehörningen (WA52862075)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trehörningen (WA52862075)
Stationen skapades: 2011-03-03 14:09 av Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6636999
SWEREF99 TM Östlig: 660948

RT 90 2,5 gon V - X: 6637340
RT 90 2,5 gon V - Y: 1615890

WGS84 Latitud: 59,8392607077836
WGS84 Longitud: 17,8722117821703

ETRS-89 Latitud: 59.83925
ETRS-89 Longitud: 17.87220

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Provfiske i sjöar Uppsala län Provfiske i sjöar Uppsala län
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Trehörningen
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Växtplankton   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -
Provfiske i sjöar Uppsala län Provfiske i sjöar Uppsala län Fisk   Var sjätte år 1999 -
Provfiske i sjöar Uppsala län Provfiske i sjöar Uppsala län Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2010 -
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar Försurning   1 gång per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningProvfiske i sjöar Uppsala länFisk
RMÖ, Uppsala län, TrendsjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Uppsala län, TrendsjöarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve