Baggstabäcken uppströms industriområde

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663755-137410
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:24 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Munkfors - 1762
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1993
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6634267
SWEREF99 TM Östlig: 419267

RT 90 2,5 gon V - X: 6637550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1374100

WGS84 Latitud: 59.8381836601
WGS84 Longitud: 13.5595498128

ETRS-89 Latitud: 59.83817
ETRS-89 Longitud: 13.55954

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag 222 Baggstabäcken uppströms industriområde
SRK, Klarälven Bottenfauna 222 Baggstabäcken uppströms industriområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1993 2013
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1993 2013
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1993 2013
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1993 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2012 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2012 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2012 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2001 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2012 2013
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2001 2013