Broströmmen -Roslagsbro k:a, 3D

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663792-166433
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-29 13:05 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Broströmmen - SE58000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
1992
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6638168
SWEREF99 TM Östlig: 709366

RT 90 2,5 gon V - X: 6637920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1664330

WGS84 Latitud: 59.8280803977
WGS84 Longitud: 18.7355474333

ETRS-89 Latitud: 59.82807
ETRS-89 Longitud: 18.73553

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR3D Broströmmen, Roslagsbro k:a

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 7 gånger per år 1992 2008