Garhytteån-Naturfåra Bångbro kraftstation

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663828-145651
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Garhytteån (WA53857116)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Garhytteån (WA53857116)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Garhytteån (WA53857116)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Garhytteån (WA53857116)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:32 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2012
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6635998
SWEREF99 TM Östlig: 501619

RT 90 2,5 gon V - X: 6638279
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456506

WGS84 Latitud: 59,8616035059522
WGS84 Longitud: 15,0289073962692

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Garhytteån-Naturfåra Bångbro kraftstation

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var fjärde år 2012 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk