Nittälven 5

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE663868-144866
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nittälven (WA25070026)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nittälven (WA25070026)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nittälven (WA25070026)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nittälven (WA25070026)
Stationen skapades: 2014-06-18 11:02 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-11-23 14:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6636301
SWEREF99 TM Östlig: 493771

RT 90 2,5 gon V - X: 6638677
RT 90 2,5 gon V - Y: 1448659

WGS84 Latitud: 59,8642745882406
WGS84 Longitud: 14,8887842839305

ETRS-89 Latitud: 59.86338
ETRS-89 Longitud: 14.76828

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Nittälven 5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007