Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Kloten (WA53229609)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Kloten (WA53229609)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Kloten (WA53229609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Kloten (WA53229609)
Stationen skapades: 2011-03-03 15:14 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hedströmmen
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6637407
SWEREF99 TM Östlig: 515471

RT 90 2,5 gon V - X: 6639520
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470380

WGS84 Latitud: 59,8739704826728
WGS84 Longitud: 15,2763219237434

ETRS-89 Latitud: 59.87396
ETRS-89 Longitud: 15.27631

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar St Kloten
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar St Kloten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2007 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2007 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2007 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1984 -
KEU, Dalarnas län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1984 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Dalarnas länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur