Erken-utlopp, 3A

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664072-166068
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Broströmmen - SE58000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
1992
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6640923
SWEREF99 TM Östlig: 705683

RT 90 2,5 gon V - X: 6640720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1660680

WGS84 Latitud: 59.8546126748
WGS84 Longitud: 18.6727133332

ETRS-89 Latitud: 59.85460
ETRS-89 Longitud: 18.67269

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR3A Erken, utlopp vid Rönnsbol
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Broströmmen-Järsöströmmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2004 2006
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2004 2006
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2004 2006
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2004 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 7 gånger per år 1992 2008