Broströmmen -Aspsund, 3C

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664198-166287
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  WA90001140 (WA90001140)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  WA90001140 (WA90001140)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  WA90001140 (WA90001140)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-10 13:40 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Broströmmen - SE58000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
1992
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6642209
SWEREF99 TM Östlig: 707857

RT 90 2,5 gon V - X: 6641980
RT 90 2,5 gon V - Y: 1662870

WGS84 Latitud: 59.8650518143
WGS84 Longitud: 18.7127248124

ETRS-89 Latitud: 59.86504
ETRS-89 Longitud: 18.71270

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR3C Broströmmen, Aspsund

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 7 gånger per år 1992 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 7 gånger per år 1992 2008