Brandstationen Lillån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664497-154527
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skvalån: Lillån (WA65304127)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skvalån: Lillån (WA65304127)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skvalån: Lillån (WA65304127)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skvalån: Lillån (WA65304127)
Stationen skapades: 2015-02-26 08:55 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sagån
Startår
1999
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6643766
SWEREF99 TM Östlig: 590261

RT 90 2,5 gon V - X: 6644970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1545270

WGS84 Latitud: 59,9214776272147
WGS84 Longitud: 16,6145172501015

ETRS-89 Latitud: 59.92146
ETRS-89 Longitud: 16.61450

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag Brandstationen Lillån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer