Klarälven Höje, bron

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664501-137441
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Klarälven ns Lovisebergsälven (WA31847359)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klarälven ns Lovisebergsälven (WA31847359)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klarälven ns Lovisebergsälven (WA31847359)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klarälven ns Lovisebergsälven (WA31847359)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1990
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6641728
SWEREF99 TM Östlig: 419491

RT 90 2,5 gon V - X: 6645011
RT 90 2,5 gon V - Y: 1374415

WGS84 Latitud: 59.9051964273
WGS84 Longitud: 13.5606538091

ETRS-89 Latitud: 59.90519
ETRS-89 Longitud: 13.56064

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag 120 Klarälven Höje, bron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 2011
SRK, Klarälven Vattenkemi Vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1990 2011