Högforsälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664509-145320
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken (WA24138189)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken (WA24138189)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken (WA24138189)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken (WA24138189)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2011
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6642766
SWEREF99 TM Östlig: 498231

RT 90 2,5 gon V - X: 6645090
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453200

WGS84 Latitud: 59.9223694231
WGS84 Longitud: 14.9683752189

ETRS-89 Latitud: 59.92236
ETRS-89 Longitud: 14.96835

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Högforsälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var tredje år 2011 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk