Sandån-L Tretjärnen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664515-146426
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandån från Kälktjärnen till inloppet i Kölsjön (WA38320886)
Stationen skapades: 2018-02-13 16:18 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2014
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6642960
SWEREF99 TM Östlig: 509285

RT 90 2,5 gon V - X: 6645150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464260

WGS84 Latitud: 59,9240161002533
WGS84 Longitud: 15,1660953173495

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Sandån-L Tretjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2014 2014