S2 Sagån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664623-154560
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sagån: Sagån, Hillingbäcken (WA64045607)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sagån: Sagån, Hillingbäcken (WA64045607)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sagån: Sagån, Hillingbäcken (WA64045607)
Stationen skapades: 2015-02-26 09:34 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sagån
Startår
1999
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6645030
SWEREF99 TM Östlig: 590575

RT 90 2,5 gon V - X: 6646230
RT 90 2,5 gon V - Y: 1545600

WGS84 Latitud: 59,9327496050784
WGS84 Longitud: 16,6206937157306

ETRS-89 Latitud: 59.93274
ETRS-89 Longitud: 16.62067

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Recipientkontroll, Sala kommun Vattenkemi i vattendrag S2 Sagån (Sala Sockenkyrka)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer