Kvarnsjön m Lövsjön utflöde

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664656-143345
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lövsjöälven mellan Lövsjön och Mången (WA21782403)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lövsjöälven mellan Lövsjön och Mången (WA21782403)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lövsjöälven mellan Lövsjön och Mången (WA21782403)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lövsjöälven mellan Lövsjön och Mången (WA21782403)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6643999
SWEREF99 TM Östlig: 478478

RT 90 2,5 gon V - X: 6646564
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433454

WGS84 Latitud: 59.932882
WGS84 Longitud: 14.614928

ETRS-89 Latitud: 59.93288
ETRS-89 Longitud: 14.61492

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Kvarnsjön m Lövsjön utflöde
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Kvarnsjön m Lövsjön utflöde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012