Tomsjöälven-N Rötängstjärnen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664672-142388
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tomsjöälven (WA80172372)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tomsjöälven (WA80172372)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tomsjöälven (WA80172372)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tomsjöälven (WA80172372)
Stationen skapades: 2014-11-06 13:53 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2011
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6644038
SWEREF99 TM Östlig: 468905

RT 90 2,5 gon V - X: 6646720
RT 90 2,5 gon V - Y: 1423878

WGS84 Latitud: 59,9326238486698
WGS84 Longitud: 14,44365252546

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Tomsjöälven-N Rötängstjärnen
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Tomsjöälven-N Rötängstjärnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 2011 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk