Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp (WA75504824)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6646192
SWEREF99 TM Östlig: 494766

RT 90 2,5 gon V - X: 6648560
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449775

WGS84 Latitud: 59.953108
WGS84 Longitud: 14.906302

ETRS-89 Latitud: 59.95310
ETRS-89 Longitud: 14.90629

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län 66531041450930 Hörksälven Stn 3
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Hörksälven Stn 3
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Hörksälven Stn 3
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Hörksälven Stn 3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna   Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 2007 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna