Nordtjärnsälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664955-144186
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6647085
SWEREF99 TM Östlig: 486843

RT 90 2,5 gon V - X: 6649550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1441860

WGS84 Latitud: 59.9609505878
WGS84 Longitud: 14.7644021178

ETRS-89 Latitud: 59.96094
ETRS-89 Longitud: 14.76439

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Nordtjärnsälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007