Vrångsälven, fotbollsplan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664962-130247
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vrångsälven nedströms Växan (WA82736512)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vrångsälven nedströms Växan (WA82736512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vrångsälven nedströms Växan (WA82736512)
Stationen skapades: 2015-02-12 13:49 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6645463
SWEREF99 TM Östlig: 347540

RT 90 2,5 gon V - X: 6649625
RT 90 2,5 gon V - Y: 1302475

WGS84 Latitud: 59,9183930987685
WGS84 Longitud: 12,2728594657714

ETRS-89 Latitud: 59.91838
ETRS-89 Longitud: 12.27284

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Vrångsälven, fotbollsplan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2009
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2009