Nordtjärnsälven 200 m nedström S Nordtjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665315-143910
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Stationen skapades: 2015-04-29 13:03 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2015-04-29 19:13 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1989
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6650650
SWEREF99 TM Östlig: 484041

RT 90 2,5 gon V - X: 6653150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439100

WGS84 Latitud: 59,9928552938333
WGS84 Longitud: 14,7139430607096

ETRS-89 Latitud: 59.99285
ETRS-89 Longitud: 14.71394

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Nordtjärnsälven 200 m nedström S Nordtjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1989 2008