Södra Hörken sublitoral

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665575-145823
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Södra Hörken (WA15795600)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Södra Hörken (WA15795600)
Stationen skapades: 2017-11-08 16:36 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2019-01-10 13:50 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2017
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6653477
SWEREF99 TM Östlig: 503133

RT 90 2,5 gon V - X: 6655745
RT 90 2,5 gon V - Y: 1458234

WGS84 Latitud: 60,0185381231187
WGS84 Longitud: 15,0562118801077

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Södra Hörken sublitoral

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI En gång 2017 2017