Nittälven 2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665773-144095
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Stationen skapades: 2014-06-18 11:02 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Ludvika - 2085
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6655248
SWEREF99 TM Östlig: 485831

RT 90 2,5 gon V - X: 6657728
RT 90 2,5 gon V - Y: 1440947

WGS84 Latitud: 60.0342108249001
WGS84 Longitud: 14.7457156779531

ETRS-89 Latitud: 60.03420
ETRS-89 Longitud: 14.74571

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Nittälven 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007