Görsjöbäcken, uppströms deponi

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665915-138525
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-04-28 15:04 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Hagfors - 1783
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Klarälven
Startår
1997
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6655990
SWEREF99 TM Östlig: 430147

RT 90 2,5 gon V - X: 6659150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385250

WGS84 Latitud: 60,0351687617848
WGS84 Longitud: 13,7462722771628

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Klarälven Bottenfauna Yv21 Görsjöbäcken, uppströms deponi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1997 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1997 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1997 2011
SRK, Klarälven Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1997 2011